• Automotive specialist
  • Gratis opdruk

Veelgestelde vragen

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 1 kleur bedrukking en instelkosten, tenzij anders vermeld. Al onze prijzen zijn in EURO's excl. BTW. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Ondanks het feit dat wij de uiterste zorg besteden aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website, kunnen hierin onjuistheden voor komen. Erik Kuiper Relatiegeschenken BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie en prijzen op de website erikkuiper.nl

Bevestiging bestelling
Van uw bestelling via de website ontvangt u per email een ontvangstbevestiging. Vervolgens ontvangt u binnen 2 werkdagen een digitale orderbevestiging en drukproef via de email ter controle. Na goedkeuring van deze bevestiging en drukproef zal uw order verder in behandeling worden genomen.

Levertijden
De gemiddelde levertijd is ca. 3-4 weken na goedkeuring van de digitale orderbevestiging en drukproef. Afwijkende levertijden zijn vermeld op de digitale orderbevestiging.

Afwijkend aantal
Het is mogelijk dat u een afwijkend aantal geleverd krijgt t.o.v. van uw bestelling. Wij doen ons best om u altijd het exacte aantal artikelen te leveren conform uw bestelling, echter door het drukproces is een afwijking van maximaal 10% mogelijk. Het kan dus voorkomen dat u 10% meer of minder geleverd en gefactureerd krijgt.

Betaling
U betaalt na ontvangst van onze factuur, contant of binnen 30 dagen netto. Betalingen per bank of giro kunt u overmaken op IBAN NL82 INGB 066.67.50.645 t.n.v. Erik Kuiper Relatiegeschenken BV. Bij afhalen betaalt u contant, pinnen niet mogelijk.

Verzending & verzendkosten
Bestellingen vanaf € 500,- leveren wij franco op 1 adres in Nederland. In alle andere gevallen bereken wij verzendkosten aan u door, met een minimum van € 8,00.

Voor kerstpakketten hanteren wij afwijkende verzendkosten welke u op kunt vragen bij onze medewerkers.

Garantie & Retouren
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons heeft verstrekt en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. 

Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Erik Kuiper Relatiegeschenken worden medegedeeld.
Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Erik Kuiper Relatiegeschenken worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Erik Kuiper Relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Erik Kuiper Relatiegeschenken genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Erik Kuiper Relatiegeschenken de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Erik Kuiper Relatiegeschenken terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Erik Kuiper Relatiegeschenken tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden